Beamer Herstelling

Herstelprocedure

1) U contacteert onze diensten

U stelt vast dat uw toestel(len) defect zijn. U vult het aanvraagformulier in zodat wij u kunnen contacteren en een offerte voor herstelling kunnen opmaken.

2) U ontvangt uw bestek

Via mail versturen wij u een offerte voor uw herstelling. Deze wordt naar de contactpersoon opgestuurd die bij het aanvragen vermeld staat.

3) U bevestigt de offerte

Bij het bevestigen kunt u uiteraard ook de offerte weigeren, hieronder de mogelijke pistes:

bestek goedgekeurd bestek geweigerd
vaste bestekkosten 75€ +
transport
bestek geweigerd
vaste bestekkosten 0€ +
toestel blijft eigendom van
beamerrepair

4) U stelt ons via mail op de hoogte van uw beslissing

Op basis van uw bevestiging wordt het toestel al dan niet hersteld.